ONZE GESCHIEDENIS

Eind november 2004 werd in Zwijndrecht het Shantykoor opgericht. De oprichter, Jaap Brugman, die graag in een Shantykoor wilde zingen, probeerde op diverse plaatsen in de Drechtsteden en zelfs daarbuiten, zich als zanger in te laten schrijven. Helaas voor hem, maar naar later bleek, zeer prettig voor ons, ging dat inschrijven niet. Overal was een ledenstop.

Dan maar zelf een koor oprichten. Ja, ja!!! De oprichter, deed dit door in de regionale pers een mededeling te doen van zijn voornemen.

Dat de regionale pers goed wordt gelezen bleek wel uit het feit, dat op de oprichtingsavond, zeker 50 personen aanwezig waren. Onder de aspirant-leden waren ook veel dames. Er is toen ter plekke besloten om er een gemengd Shantykoor van te maken.